Uskomme vahvasti siihen, että hyvinvoivat työntekijät tuottavat parhaan tuloksen. Siksi meille on todella tärkeää, että myös vuokratyöntekijämme voivat ja jaksavat hyvin työssään.

Vuokratyössä erityspiirteenä on jaettu työsuojeluvastuu Wippii Workin ja vuokratyöntekijää käyttävän kohdeyrityksen välillä. Jotta tämä toteutuisi mutkattomasti, edellyttää se tiivistä yhteistyötä sekä kommunikaatiota kohdeyrityksen ja Wippii Workin välillä.

Tiedon kulun varmistamiseksi jokaiselle asiakasyritykselle on meillä aina oma nimetty henkilöstökonsulttinsa. Hän toimii yhteyshenkilönä niin vuokratyöntekijän kuin asiakkaan kanssa aina vuokratyö- ja asiakassuhteen alusta alkaen.

Työterveydenhuolto- ja tapaturmavakuutukset

Meille on tärkeää, että vuokratyöntekijämme pääsevät nopeasti hyvään hoitoon sairastuessaan- tai tapaturman sattuessa. Nopea hoitoon pääsy yleensä nopeuttaa myös töihin paluuta ja sillä myös vältetään pitkäksi venyviä sairauspoissaolojaksoja.

Säännöllistä vuokratyötä tekevillä työntekijöillämme on käytössään työterveydenhuolto, jonka tarjoajana toimii Suomen laajuisesti toimiva Mehiläinen. Vuokratyöntekijämme pääsevät siis aina tarvittaessa paikkakunnasta riippumatta nopeasti hyvään hoitoon.

Vuokratyöntekijämme tapaturmavakuutuksen tarjoajana toimii LähiTapiola. Työtapaturman sattuessa hoitoon pääsy järjestyy siis tehokkaasti. Tarjoamme vuokratyöntekijöillemme lisäksi myös laajennetun vapaa-ajan ryhmävakuutuksen.

Haluatko jutella tarkemmin työhyvinvointiin liittyen?

 


Janette Heltimoinen

Sales Manager & Marketing Coordinator
+358 40 777 5564
janette.heltimoinen@wippiiwork.com