Siirry sisältöön
Blogit

Hakijakokemus rekrytoinnissa – Näin luot onnistuneen rekrytointiprosessin

Kirjoittaja:

Joonas Hyttinen

Tietohallintojohtaja
Julkaistu 15.07.2022 Lukuaika: > 5 min

Työnantajamielikuvan ja hakijakokemuksen tärkeyttä korostetaan nyt monissa yrityksissä, kun yhä useammalla alalla vallitsee hakijoiden markkinat ja työpaikkoja on moninkertaisesti enemmän kuin osaavia tekijöitä. Lue tästä blogitekstistä Wippii Workin vinkit rekrytoinnin hyvän hakijakokemukseen luomiseen ja onnistuneen rekrytointiprosessin tekoon!

Mitä hakijakokemus on? Miksi se on yritykselle tärkeää? 

Oletko pohtinut, millainen kuva yrityksestänne välittyy muille ihmisille rekrytoinnin kautta? Hakijakokemuksella tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, miten työnhakija kokee yrityksen rekrytointiprosessin. Päättääkö hakija hakea työpaikkaa työilmoituksen perusteella? Entä pystyykö hän mukana koko rekrytointiprosessin ajan? Onko rekrytoinnin aikataulu selvillä ja tuleeko työnhakijalle olo, että hänen ajankäyttöään arvostetaan? Entä hakisiko hän kyseiseen yritykseen uudelleen? Suosittelisiko hän rekrytoivaa yritystä tuttavalleen rekrytoinnin lopputulemasta huolimatta? Rekrytoinnin hakijakokemuksen perusteella ihmiset loppupeleissä muodostavat mielikuvan yrityksestä ja sen toimintatavoista. Hakijakokemus on siis tärkeä osa työnantajamielikuvan rakentamisessa. 

Hyvä hakijakokemus on kilpailuetu

Yritykset jotka rekrytoivat paljon, tapaavat myös paljon ihmisiä rekrytoinnin takia. Tällöin yrityksen kulttuuri, viestintä ja arvot välittyvät kaikille jotka hakevat työtä. Hakijat myös kertovat kokemuksistaan omassa sosiaalisessa ympäristössään. Tämän takia rekrytoinnin prosessit ja viestintä on mietittävä sitä tarkemmin, mitä enemmän yritys rekrytoi.

Kirjoitimme alle muistilistan, jonka avulla voit luoda onnistuneen rekrytointiprosessin huomioiden hakijankokemuksen. 


 

Lue lisää, lataa vuokratyön opas: Vältä nämä 5 piilokulua ja sudenkuoppaa vuokratyön sopimusehdoissa

 


 

Hakijakokemus rekrytointiprosessissa – 4 kohdan muistilista!


1.
Kohdenna ja markkinoi työpaikkailmoitukset oikein. 

Työpaikkailmoitus on yleensä hakijapolun ensimmäinen askel, jolloin potentiaalinen työnhakija joko kiinnostuu tai ei kiinnostu työpaikasta. Missä ihmiset näkevät työpaikkailmoituksen? Entä näkyvätkö työpaikkailmoitukset oikealle kohderyhmälle? Kuinka kattavasti työpaikkailmoitukset tavoittavat ihmisiä? Sosiaalisen median kautta työpaikkailmoituksia voidaan kohdentaa erittäin tarkasti tiettyjen demografisten tietojen ja mielenkiinnon kohteiden perusteella ja tuloksia voidaan seurata dataan pohjautuen. Vai riittääkö, että työpaikoista viestitään yrityksen omilla kanavilla orgaanisesti? Mieti tarkasti miten työpaikkailmoitus on kohdennettu ja missä kanavissa se näkyy. On myös hyvä pohtia hakijapolkua eteenpäin. Entä jos työntekijä siirtyy yrityksen sivuille, onko siellä tarpeeksi tietoa saatavilla? Sivustojen vierailijat eivät viihdy sivulla pitkään, jos käyttäjäkokemus on huono. Samaa tilannetta voidaan rinnastaa työnhakuun. Rekrytointiprosessi olisi hyvä suunnitella myös hakijapolku mielessä. 


2. Työtehtävien kuvaaminen hakijaa kiinnostavalla mutta totuuden mukaisella tavalla

Työpaikkailmoituksessa kuvaile työnkuvaa ja yritystä totuudenmukaisesti. Osuvalla kuvauksella saadaan kohdennettua työilmoituksia myös oikealla kohderyhmälle, jolloin työnhakijat voivat helpommin arvioida omaa sopivuuttaan tehtävään ja yritykseen. Avoimuudella ja selkeällä kommunikaatiolla saadaan todennäköisimmin myös kaikista relevanteimmat hakijat. ”Työilmoituksessa kannattaa nostaa esiin mikä tekee työstä ja työpaikasta erityisen esimerkiksi korostamalla kiinnostavasti ja yrityksen työkulttuuria. Työpaikkailmoituksessa hakijalle relevanttia tietoa ovat sellaiset asiat, mitä yritys tarjoaa enemmän tai paremmin kuin muut yritykset. 


3. Suunnittele rekrytointiprosessi etukäteen ja sitouta.

Luo rekrytoinnille aikataulu ja suunnittele rekrytoinnin eri alueet etukäteen. (kommunikoi tästä myös selkeästi työnhakijoille). Hyvin suunniteltu rekrytointiprosessi säästää itsestään selvästi huomattavasti aikaa ja on selkeämpi rekrytoinnin jokaiselle osapuolelle. Varmista, että kaikki rekrytointiprosessiin osallistuvat ovat sitoutuneita. Hakijoille on tärkeää viestiä muutoksista aikatauluissa perustellusti. Säännöllinen ja henkilökohtainen viestintä ovat rekryprosessin ominaisuuksista niitä, jotka pitävät hakijat sitoutuneina. Kun hakija on jatkuvasti tietoinen siitä, missä prosessin seuraava askel on odotettavissa, hänen on helpompaa pysytellä mukana. Hyvä toimintatapa on se, että kun rekryprosessi käynnistetään, suunnitellaan sille aikataulu kuten muillekin projekteille. 


4. Hakijan osaamisen ja ajan arvostaminen

Hakijan ajan arvostaminen on hyvän hakijakokemuksen peruspilari. Nykypäivänä potentiaalisen hakijan kaikki antama aika rekrytointiprosessiin tulisi nähdä arvokkaana. Jos ajatellaan se näin, että potentiaaliset hakijat olisivat valituiksi tullessaan valmiita käyttämään suuren osan hereilläoloajastaan yrityksen asiakaslupauksen lunastamiseen. Tätä tulisi arvostaa. Hyvä hakijakokemus luodaan sillä ajatuksella että työhaastattelussa selvitetään yhdessä, olisivatko työnhakija ja työnantaja toisilleen sopivia. Hakija voi siis saada hyvän hakijakokemuksen vaikka ei tulisi valituksi, jos hän ymmärtää miksi valinta ei häneen kohdistunut. Osa hakijoista ei välttämättä juuri tällä hetkellä sovellu kyseiseen tehtävään, mutta esimerkiksi uutta osaamista hankkimalla heistä voi tulla potentiaalisia työnhakijoita tulevaisuudessa.

 

Hakijakokemus on markkinointia 

Rekrytointi tulisi nähdä osana yrityksen kokonaisvaltaista markkinointia. Se on yksi markkinointikanavana, jolloin yritysten viestintä tulisi olla yhtä suunnitelmallista kuin mitkä tahansa ulkoinen markkinointi. Työnhakijat kertovat työnhaku kokemuksistaan eteenpäin ja sosiaalisen median aikakaudella informaation jakaminen niin positiivisista kuin negatiivisista asioista voidaan helposti tuoda tuhansien ihmisten tietoisuuteen. Hyvän hakijakokemuksen perustana voidaan pitää avoimuutta ja arvostusta työnhakijoita kohtaa ja viestintää hakijoiden suuntaan ei voi koskaan olla liikaa. Myös rekrytointiprosessin selkeys ja systemaattisuus tukee positiivisen hakija kokemuksen muodostumista. 

Hyvä hakijakokemus tarkoittaa siis ajan ja resurssien panostamista hakijaan. Tällöin viestintään on kiinnitetty huomiota, tieto on ajantasaista ja säännöllistä sekä prosessin eteneminen suunnitelmallista. Mitä paremmin rekrytointiprosessi on suunniteltu, sitä helpompaa on myös sen toteutus. Ilman hakijaa rekrytoinnin kanssa oltaisiin pulassa. Työnantajan kannattaa siis arvostaa hakijan aikaa, kiinnostusta ja vaivannäköä tarjoamalla tälle vastavuoroisesti näitä samoja. 

Lue lisää rekrymarkkinoinnin palveluistamme! 

Jos kaipaat apua hakijakokemuksen ja rekrytoinnin kanssa ota meihin yhteyttä täältä!

 

Lue myös nämä jutut

Blogit

Turvallisempi työympäristö: Menestystarinamme työturvallisuuden parantamisessa

Blogit

Vuokratyöntekijän ja henkilöstövuokrauksen hinta (2024)

Blogit

Työhyvinvointi kilpailuetuna ja palautumisen merkitys työssä

Blogit

Miksi työhyvinvointi on yhä tärkeämpää? Hyvinvoinnin kehittäminen auttaa yrityksiä ja työntekijöitä kohtaamaan paremmin