Siirry sisältöön
Blogit

Mitä on rekrytointimarkkinointi? Näin löydät yrityksellesi sopivia työntekijöitä

Kirjoittaja:

Emilia Ståhlhammar

Sisältöasiantuntija
Julkaistu 15.07.2022 Lukuaika: > 5 min

Työmarkkinat ovat murroksessa: Tänä päivänä monella eri alalla osaamista kysytään enemmän, kuin sitä tarjotaan, jolloin työnantajat voivat joutua kilpailemaan keskenään osaavista työntekijöistä. Yhä useampi työnantaja joutuu pohtimaan entistä tarkemmin kuinka mielenkiintoisena työpaikkana juuri heidän yritys nähdään. Enää ei siis riitä, että työnantaja avaa avoimen työpaikan verkkosivuilleen. Osaajien tavoittamiseen eteen on oltava valmiita näkemään aikaa ja vaivaa. Rekrymarkkinoinnilla voidaan varmistaa, että yritys tavoittaa tehokkaasti juuri sille sopivat työntekijät. Oikein tehtynä se auttaa myös tunnettavuuden ja positiivisen työnantajamielikuvan rakentamisessa.

Nappaa tästä blogitekstistä 3 vinkkiä rekrymarkkinoinnin toteuttamiseen!

Mikä ihmeen rekrymarkkinointi?

Voidaan sanoa, että rekrytoinnista on tullut markkinointia. Työntekijät haluavat työpaikan, jossa he viihtyvät ja yritysten on osattava kommunikoida avoimista työpaikoista oikealla tavalla sitoutuneiden työntekijöiden löytämiseksi. Yksinkertaistettuna rekrytointimarkkinointi voidaan jakaa kahteen eri osa-alueeseen:

1. Markkinointitavat jotka keskittyvät yksittäisen avoimen työpaikan täyttämiseen.

2. Pitkäjänteinen työnantajamielikuvan rakentaminen ja rekrytoinnin strategien parantaminen. 

Ensimmäisen osa-alueen tavoitteena on maksimoida sopivien kandidaattien määrää yksittäistä tehtävää kohtaan. Visuaalisella ja yrityksen brändin mukaisilla rekrytointi-ilmoituksella saadaan jo erittäin pienellä budjetilla isoa näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa, jolloin samalla rakennetaan myös mielikuvaa työnantajasta kokonaisuudessaan. Vaikka vain osa ilmoituksen lukeneista loppupeleissä hakee kyseistä työpaikkaa, rekryilmoitukset levittävät samalla yrityksen tarinaa ja missiota eteenpäin. Onnistuneessa rekrymarkkinoinnissa yksittäisten positioiden systemaattisella markkinoilla edesautetaan positiivisen työnantajamielikuvan rakentamista, joten osa-alueet liittyvät vahvasti toisiinsa. Vahva työnantajamielikuva toimii samalla tavalla, kuin mikä tahansa brändi. Se tuo itsessään arvoa niin liiketoimintaan kuin myös lisää luottamusta ja arvostusta työntekijöiden silmissä.

 

Rekrytointimarkkinointi – näin löydät työntekijöitä yrityksellesi! 


1. Kartoita nykytila ja luo rekrytointisuunnitelma 

Vain harvalla yrityksellä on niin houkutteleva brändi tai työnantajamielikuva, että osaajia löytyisi ilman markkinoinnillista rekrytointia. Työnantajakuva yrityksestä ja sen työpaikoista syntyy yhä useammin verkossa ja nykyisten ja entisten työntekijöiden mielipiteiden pohjalta. Onkin tärkeä pohtia, millainen työnantajamielikuva yrityksessä tällä hetkellä on ja luoda sen pohjalta selkeä rekrytointisuunnitelma. Kuinka usein yrityksesi rekrytoi uusia työntekijöitä? Mistä työntekijöitä löydetään? Rekrytointitarpeen ennakointi ja työnantajamielikuvan systemaattinen rakentaminen auttavat osaajien löytämisessä. Duunitorin teettämän tutkimuksen mukaan rekrytoinnin ammattilaisista peräti 91 prosenttia sanoo, että työnantajakuva on ratkaiseva rekrytoinnin onnistumisen kannalta. Onko yrityksen verkkosivuilla potentiaaliselle hakijalle suunnattua sisältöä ja missä kunnossa ovat yritysesittely sivut? Pohdi näitä asioita kun luot rekrytointisuunnitelmaa. 

 

2. Kohdenna työpaikkailmoitukset ja valitse oikeat kanavat 

Kun yritys on kartoittanut rekrytointitarpeen, tulisi selventää millaisia ihmisiä yritykseen halutaan töihin. Kuten muussa markkinoinnissa, myös rekrytointi markkinoinnissa tulee aluksi hahmottaa kohderyhmä, joka halutaan tavoittaa. Mikäli viesti tai kohdennus on tehty väärin, tuloksena on usein vääränlaisia hakijoita. Se merkitsee ajanhukkaa kaikille rekrytoinnin osapuolille. Työpaikkailmoituksia on nykyisin helppo julkaista myös maksetulla mainonnalla esimerkiksi Facebookissa, Instagramissa tai Linkedinissä. Yrityksen on päätettävä, missä kanavissa se haluaa näkyä ja riittääkö orgaanisesti jaettu työpaikkailmoitus vai tarvitseeko käyttää maksettuja ilmoituksia. Parhaassa tapauksessa näiden kanavien järkevällä käytöllä tavoitetaan sekä aktiivisia, että passiivisia työnhakijoita. Myös mainostaminen Duunitorissa ja Monsterissa, jossa on valmiiksi ensisijaisesti työtä etsiviä ihmisiä voi olla sopiva tapa löytää uusia työntekijöitä. 

Nykyään myös videoiden hyödyntäminen työpaikkailmoituksissa auttaa työnhaussa. Laadukkaasti tuotetut kuva-, video- ja tekstisisältö auttavat hakijaa saamaan paremman käsityksen yrityksestä sekä sen tarjoamista mahdollisuuksista. Erityisen tärkeää tämä on sellaisissa tehtävissä, jotka eivät välttämättä herätä potentiaalisissa hakijoissa selkeää mielikuvaa työn sisällöistä. Kun on käytetty hieman aikaa rekrytointivideon tekemiseen, pystyy työnhakija näkemään, millaista työ käytännössä on. Isossa kuvassa satsaus videoihin vaikuttaa myös työnantajamielikuvan rakentamisessa. Tämän lisäksi yrityksen verkkosivuilla on hyvä olla yrityssivut, jotka on suunnattu työnhakijoille ja joissa nykyiset työntekijät voivat kertoa työskentelystä yrityksessä. Työnhakijoiden luotto lähde tiedonkeruussa ovat yrityksen nykyiset ja entiset työntekijät ja muut sidosryhmät, joiden sanomisiin luotetaan. 

Teimme Odalle rekrytointikampanjan ja onnistuimme viikossa saamaan 60 hakemusta työpaikkaan. Katso rekrytointivideo täältä

 

3. Mittaa tuloksia ja tee muutoksia 

Jatkuva tulosten tarkastelu ja rekry markkinoinnin kehittäminen dataan perustuen on tärkeä osa prosessia. Millaiset some sisällöt saavat innostumaan tehtävästä ja hakemaan lisätietoa? Millaisella markkinoinnilla löydetään parhaiten osaajia? Kun tarjolla on luotettavaa dataa, voi toimintaa kehittää sen perusteella eikä päätöksiä tarvitse pohjata arveluihin. Myös hakijakokemuksen selvittäminen rekrytoinnin jälkeen on tärkeää: Millainen mielikuva hakuprosessista jäi valitulle henkilölle ja heille, joita ei valittu? Työnhakijakokemus on merkittävä osa työnantajamielikuvaa. Vaikka hakija ei tullutkaan valituksi, voi hakemisesta jäädä miellyttävä kokemus. 

Työnantajamielikuvan rakentaminen ja rekrymarkkinointi vaativat yritykseltä oikeita panostuksia eikä ihmeitä tapahdu yhdessä yössä. Lyhyillä, spontaaneilla toimenpiteillä voidaan täyttää yksittäisiä työpaikkoja, mutta osaajapulan syventyessä kannattaa rekrytoinnin toimenpiteitä pohtia hieman syvemmin. 

 

Muistilista rekrytoinnista onnistumiseen! 

1. Selkeytä kohderyhmäsi – millainen on yrityksen ihannetyöntekijä?
2.
Luo houkutteleva työnantaja sivu ja työpaikkailmoitus pohja
3.
Hyödynnä työpaikkasivut ja sosiaalinen media ja erilaiset ryhmät
4.
Panosta yrityksesi kokoanisvaltaiseen työnantajamielikuvaan 

 

Tunnistatko haasteita tai kehitystarpeita näillä osa-alueilla?

  • Työpaikkailmoitukset eivät tavoita tarpeeksi ja/tai sopivia hakijoita.
  • Tarvitsette jatkuvasti uusia työntekijöitä.
  • Henkilöstön vaihtuvuus on suurta.
  • Nykyinen työnantajamielikuva on heikko tai olematon.
  • Alallanne on kova kilpailu osaajista. 

Tunnistitko yrityksesi useammasta kohdasta? Rekrytointimarkkinoinnista voisi olla siinä tapauksessa apua. Ota meihin yhteyttä täältä

Lue myös nämä jutut

Blogit

Turvallisempi työympäristö: Menestystarinamme työturvallisuuden parantamisessa

Blogit

Vuokratyöntekijän ja henkilöstövuokrauksen hinta (2024)

Blogit

Työhyvinvointi kilpailuetuna ja palautumisen merkitys työssä

Blogit

Hakijakokemus rekrytoinnissa – Näin luot onnistuneen rekrytointiprosessin