Siirry sisältöön
Blogit

Turvallisempi työympäristö: Menestystarinamme työturvallisuuden parantamisessa

Kirjoittaja:

Petri Toivonen

Operatiivinen johtaja
Julkaistu 19.03.2024 Lukuaika: > 5 min

Työturvallisuuden kehitys Wippii Work -konsernissa vuonna 2023 oli merkittävä. Työturvallisuus parani näkyvästi tapaturmien ja työkyvyttömyyspäivien vähentymisen myötä. Uusien työntekijöiden perehdytys ja yhteistyö kohdeyritysten kanssa olivat keskeisiä tekijöitä kehityksessä. Työsuojelutoimikunnan perustaminen edisti sidosryhmien välistä yhteistyötä ja turvallisuusasioiden huomioimista. Vaikka saavutetut tulokset olivatkin hyviä, on tärkeää jatkaa aktiivista työturvallisuuden kehittämistä.

Vertailtaessa vuotta 2023 vuoteen 2022, on Wippii Work -konsernissa saavutettu merkittävä parannus työturvallisuuden saralla. Vuonna 2023 työtapaturmia tapahtui peräti 57% vähemmän kuin vuonna 2022. Samaan aikaan myös työkyvyttömyyspäivien määrä on vähentynyt huomattavasti ja niitä oli 65% vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vakuutusyhtiömme Fennian maksaman korvausmenon määrä pieneni peräti 70%. Tämä kehitys osoittaa, että Wippii Work -konsernissa on onnistuttu sitoutumaan työntekijöiden turvallisuuteen ja hyvinvointiin. 

Yksi oleellisimmista asioista, joka on vaikuttanut työturvallisuuden kehittymiseen, on uusien työntekijöiden perehdytykseen panostaminen niin meidän Wippii Workin kuin kohdeyritysten toimesta. Työntekijöille on luotu infomateriaali, josta löytyy selkeä osio työturvallisuudesta. Sen avulla varmistetaan, että työntekijät saavat tarvittavat tiedot ja ohjeet turvalliseen työskentelyyn heti työnsä alussa. Wippii Work -konsernissa on pyritty tiivistämään yhteistyötä kohdeyritysten kanssa työturvallisuuden kehittämiseksi ja tämä kehitystyö jatkuu edelleen.

Kesäkuussa 2023 perustettiin Wippii Work -konserniin työsuojelutoimikunta, jonka tehtävänä on löytää esimerkiksi uusia ratkaisuja ja parannuksia työturvallisuuden saralla. “Toimikunta on tärkeä foorumi eri sidosryhmien, kuten työntekijöiden ja johdon väliselle vuoropuhelulle ja yhteistyölle. Työsuojelutoimikunnan avulla ryhditetään tekemistä ja varmistetaan, että työsuojeluasiat saavat ansaitsemansa huomion”, kertoo työsuolejupäällikkö Matias Merinen.

Työsuojelutoimikunnan avulla ryhditetään tekemistä ja varmistetaan, että työsuojeluasiat saavat ansaitsemansa huomion.

Vuoden 2023 aikana saavutetut tulokset ovat vaikuttavia ja innostavia. Konsernissa jatketaan työturvallisuuden kehittämistä aktiivisesti ja pyritään jatkuvasti löytämään uusia tapoja parantaa työympäristöä sekä työturvallisuutta entisestään. 

 

Taustatietoa työturvallisuudesta:

Työtapaturmat ja työperäiset sairaudet aiheuttavat Suomessa mittavia taloudellisia haittoja. Huonot työterveys- ja työturvallisuuskäytännöt voivat johtaa työntekijöiden siirtymiseen varhaiseläkkeelle, vähentäen siten ammattitaitoista työvoimaa ja lisäten poissaoloja työstä. Tämä kasvattaa myös virheiden riskiä työssä. Näin syntyvät terveydenhuoltokustannukset ja vakuutusmaksut kuormittavat yksilöitä ja yhteiskuntaa. Esimerkiksi heikko työturvallisuus voi johtaa laitteiden rikkoutumiseen, lisäten sairauspoissaoloja ja työntekijöiden ylikuormitusta sekä kasvattaen työtapaturmien riskiä. Näiden kustannusten osuus Suomen BKT:sta on 2,3%. (ks. artikkeli työtapaturmista ja työperäisistä sairauksista aiheutuvista kustannuksista) Työtapaturmien ja työperäisten sairauksien arvioidaan olevan merkittävä taakka kansantaloudelle, mutta niiden osuus vaihtelee eri maiden välillä teollisuuden rakenteen, lainsäädännön ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden perusteella.

Turvallinen työympäristö luo pohjan tuottavuudelle, hyvinvoinnille ja työntekijöiden motivaatiolle.

Työturvallisuus koostuu niistä toimenpiteistä ja käytännöistä, joilla pyritään estämään tapaturmia, vammoja ja ammattitauteja työpaikalla. Työturvallisuus pitää sisällään niin fyysisen työympäristön turvallisuuden kuin myös työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät näkökulmat. Turvallinen työpaikka on jokaisen työntekijän perusoikeus, jonka toteutumista on vaalittava ja varmistettava. Turvallisuus työpaikalla ei ole vain työnantajan vastuulla, vaan se on yhteinen päämäärä, johon kaikkien osapuolten tulee sitoutua. Turvallinen työympäristö luo pohjan tuottavuudelle, hyvinvoinnille ja työntekijöiden motivaatiolle.

 

Haluatko vähentää työtapaturmia merkittävästi? Ota meihin yhteyttä!

Ota yhteyttä (lyhyt)

Suostumus
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Blogit

Lue myös nämä jutut

Blogit

Vuokratyöntekijän ja henkilöstövuokrauksen hinta (2024)

Blogit

Työhyvinvointi kilpailuetuna ja palautumisen merkitys työssä

Blogit

Hakijakokemus rekrytoinnissa – Näin luot onnistuneen rekrytointiprosessin

Blogit

Miksi työhyvinvointi on yhä tärkeämpää? Hyvinvoinnin kehittäminen auttaa yrityksiä ja työntekijöitä kohtaamaan paremmin