Siirry sisältöön
Blogit

Vuokratyöntekijän ja henkilöstövuokrauksen hinta (2024)

Kirjoittaja:

Markus Suonpää

Toimitusjohtaja
Julkaistu 01.03.2024 Lukuaika: > 5 min

Henkilöstövuokrauksen hinnoittelu on monelle kysymysmerkki ja kynnys vuokratyöntekijöiden hyödyntämiseen. Käymme blogissa läpi mitä henkilöstövuokrauksen palveluun kuuluu ja mitä kaikkea vuokratyöntekijän hinnalla saa.

Henkilöstövuokraus on kasvattanut suosiotaan viime vuosien ja vuosikymmenten aikana. Tähän vaikuttaa keskeisesti työntekijöiden suhtautumisen muutos vakituisiin työsuhteisiin ja vuokratyömallin helppous työnantajalle.

Valtaosa tämän päivän työntekijöistä on valmis ottamaan vastaan projektiluontoisia työtehtäviä. Lisäksi halukkuus osa-aikatyöhön ja muihin vaihtoehtoisten työn tekemisen muotoihin on kasvanut etenkin nuorten keskuudessa.

Suurin osa yrityksistä ei kuitenkaan hyödynnä vielä vuokratyöntekijöiden käyttöä ollenkaan, vaikka henkilöstövuokrauksen kautta yritys pystyy varmistamaan oikean henkilöstön määrän vuoden jokaisena päivänä. Näin yritys saa optimoitua kustannukset oikealle tasolle eikä esimerkiksi kalliita ylitöitä tarvitse teettää.

Halukkaita työntekijöitä siis löytyy, mutta henkilöstövuokrauksen hinnoittelu voi silti olla monelle yritykselle kynnys lähteä käyttämään vuokratyöntekijöitä.

Käymme tätä varten tässä artikkelissa tarkemmin läpi mistä vuokratyöntekijän hinnat yritykselle konkreettisesti muodostuvat. Lisäksi vastaamme keskeisiin kysymyksiin, kuten kenelle jää maksettavaksi työntekijän lomarahat, vakuutusmaksut ja muut kulut.

Miten henkilöstövuokraus toimii?

Henkilöstövuokrauksessa yritys vuokraa työntekijöitä niiden palkkaamisen sijaan. Työntekijöiden vuokraus tapahtuu henkilöstöpalveluyrityksen kautta, joka toimii työntekijöiden varsinaisena työnantajana ja palkanmaksajana. Henkilöstöpalveluyritys laskuttaa vuokratuista työntekijöistä yritystä, jolle tämä työntekijöitä vuokraa.

Henkilöstöpalveluyritykselle jää maksettavaksi työntekijän varsinainen palkka, sekä kaikki muut työsuhteeseen liittyvät kulut. Vuokratyöntekijöitä tarjoava yritys hoitaa myös oikean osaamisen löytämisen ja rekrytoinnin sekä turvallisten työsopimusten teon.

Henkilöstövuokraus on siis palvelu, joka kattaa työntekijän palkkausprosessin, työsuhteeseen liittyvän hallinnollisen työn, sekä työntekijöiden palkkaamiseen ja vaihtuvuuteen liittyvät riskit. Näistä palasista muodostuu myös jokaisen vuokratyöntekijän hinta.

Vuokratyön konkreettiset hinnat yritykselle

Mitä henkilöstövuokraus sitten yritykselle maksaa?

Vuokratyön hinta perustuu aina työntekijän palkkaan. Yksi tapa määritellä työntekijän hinta on kiinteän hinnan malli, jolloin yritys maksaa vuokrafirmalle tämän ilmoittaman kiinteän tunti- tai kuukausihinnan vuokratyöntekijästä.

Ylivoimaisesti yleisin tapa vuokratyön hinnoittelulle on kuitenkin laskutuskertoimen käyttö. Näissä tapauksissa työntekijälle maksettava palkka kerrotaan kertoimella. Näin saadaan aikaan asiakkaan laskulla maksama yksikköhinta. Kerrointa voidaan soveltaa työntekijän tunti-, kuukausi-, provisio- tai urakkapalkkaan.

Esimerkki laskutuskertoimen käytöstä:

Varastotyöntekijälle maksetaan TES:n mukainen kuukausipalkka 2240 €

Vuokratyösopimuksessa sovittu laskutuskerroin on 1,65

Silloin yhden vuokratyöntekijän hinnaksi yritykselle tulee 1,65 x 2240 €, eli 3696 € per kuukausi.

Hinta on tämä, mikäli työntekijä tekee töitä koko kuukauden. Mutta mikäli hänellä on poissaoloja, vähennetään niiden osuus laskutuksesta. Esimerkiksi kolmen päivän sairaspoissaolo tarkoittaa sitä, että laskusta vähenee noin 3päivää/21päivää = 14 %:a eli 528 €.

Kyllä, henkilöstövuokrauksessa asiakas maksaa vain tehdystä työstä ja sairaspoissaolot ovat henkilöstöpalveluyrityksen riski.


 

Laskutuskertoimen käyttö on suosittua henkilöstövuokrauksessa, sillä se on läpinäkyvä henkilöstöpalveluyritykselle sekä työvoimaa käyttävälle yrityksellekin. Työntekijälle maksettava palkka on selkeästi tiedossa ja kerroin kertoo minkä summan vuokrafirma palvelusta veloittaa.

Huomioitavaa on myös, että henkilöstövuokrauksen yhteydessä työntekijälle maksettava palkka voidaan määritellä tapauskohtaisesti. Vuokrapalvelua hyödyntävä yritys voi siis määritellä maksettavan palkan suuruuden itse, jos haluaa esimerkiksi maksaa TES:iä korkeampaa palkkaa työntekijöilleen. Laskutuskerrointa sovelletaan sitten sovittuun palkkaan.

Tyypillinen laskutuskerroin vuokratyöntekijälle Suomessa:

  • 1,65-1,80

Wippii Workin True Partnership -mallin laskutuskerroin:

  • 1,60-1,70

Tutustu uuteen True Partnership -malliin tarkemmin tästä!

Miten muodostetaan vuokratyöntekijän laskutuskerroin

Mistä muodostuu vuokratyöntekijän laskutuskerroin ja mitä kaikkia kuluja henkilöstöpalveluyritys kertoimen kautta kattaa?

Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että työntekijän palkkaaminen on kaikille yrityksille Suomessa yhtä kallista.

Työntekijän bruttopalkka on vain yksi osa kaikista kustannuksista, jotka työnantajalle syntyy. Palkan lisäksi maksetaan palkan sivukulut kuten eläkkeet, työttömyysvakuutukset, tapaturmavakuutukset, sairausvakuutusmaksut jne.

Näiden lisäksi kaikki työ kerryttää lomapalkkaa ja lomarahaa, ja tietysti myös näistä ”lomista” tulee maksettavaksi palkan sivukulut. Nämä ovat suoria kuluja, joita mikään työnantaja ei voi välttää. Maksettavaksi tulee paljon muitakin kuluja esimerkiksi työterveyshuoltoon, sairauslomiin ja työtapaturmiin liittyen.

Kuitenkin ennen työntekijän palkkaamista hänet pitää ensin löytää sekä rekrytoida. Parhaiden työntekijöiden löytämiseksi työpaikkaa markkinoidaan useissa kanavissa.

Laskutuskerroin kuvastaakin työntekijän peruspalkan lisäksi syntyviä muita kustannuksia, jotka henkilöstövuokrauksessa jäävät vuokrafirman maksettavaksi. Suomessa työnantaja on vastuussa työsuhteeseen ja palkan maksuun liittyvistä kuluista, ja henkilöstövuokrauksessa työnantajana toimii henkilöstöpalveluyritys.

Esimerkki vuokratyöntekijän laskutuskertoimen muodostamisesta:

Logistiikkatyöntekijälle maksetaan TES:n mukaista palkkaa, noin 15 €/tunti

Tuntipalkkaan lisätään työntekijän palkan sivukulut sekä lomapalkat. Kulujen osuus tuntipalkasta voi olla tyypillisesti noin 0.4 kertaa tuntipalkka eli 6 €/tunti – tämä osuus lisätään laskutuskertoimeen.

Näiden lisäksi lasketaan keskimääräinen sairauspoissaolojen määrä vuodessa ja suhteutetaan ne tuntipalkkaan. Lisäkuluksi ja osaksi palkkakerrointa saadaan esimerkiksi 0.14 kertaa tuntipalkka, eli 2 €. Myös tämä lisätään laskutuskertoimeen.

Lopulta hintaan lisätään vielä henkilöstövuokrausyrityksen hallinnolliset kulut ja jaetaan ne kaikkien vuokrattavien työntekijöiden työtunteihin. Tyypillisesti tästä voidaan saada vielä 2,5 € lisäys tuntipalkkaan eli noin 0,16 lisäys laskutuskertoimeen.

Näin yllä mainituista kuluista voidaan laskea peruspalkan lisäksi syntyvien kustannusten kerroin: 0,4+0,14+0,16 = 0,7. Palkkakertoimeksi saadaan siis 1,70. Euromääräisesti tämä lisäys tuntipalkkaan on 6+2+2,5= 10,5 €

15 euron tuntipalkasta maksetaan täten vuokratyönä 15 € x 1,7, eli 25,5 € per tunti.


 

Sikäli kun työntekijän palkkaamisen ja työllistämisen kulut ovat kaikille Suomessa vakiot, eivät henkilöstövuokrauksen hinnat juurikaan vaihtele eri vuokrafirmojen välillä.

Suurimmat palkkakertoimeen vaikuttavat tekijät ovat kyseessä olevan toimialan riskitekijät, sairaspoissaolojen määrä, tapaturmien määrä, vuokrafirman hallinnolliset kulut sekä vuokratyöntekijöiden määrä, joka mahdollistaa alemman yksikköhinnan.

Toimialan laskutuskerroin syntyy yllä kuvatun esimerkin mukaisesti ja kattaa kokonaisuudessaan vuokratyöntekijän hinnan. Muita kuluja henkilöstövuokraukseen ei kuulu.

Henkilöstövuokraus kattaa palveluna kuitenkin paljon muutakin kuin vain itse työvoiman saatavuuden. Työnantajana henkilöstöpalveluyritys kantaa lisäksi kaiken henkilön työllistämiseen liittyvät riskit ja kustannukset, kuten:

  • Työtapaturmat, oli kyseessä sitten muutaman sadan euron lääkärilasku tai kymmenien tuhansien euron vakuutusmaksu
  • Kaikki isyys- tai äitiyslomiin liittyvät maksut
  • Kausi-influenssat tai pandemiat, joissa pahimmillaan jokainen työntekijä joutuu olemaan poissa töistä sairauden takia
  • Työsuhteen elinkaaririskit
  • Muut HR-asiat ja työnantajan vastuut

Vuokrafirman käyttö tuo siis oikean osaamisen löytämisen lisäksi myös tavan ulkoistaa suurin osa henkilöstöhallinnollisista tehtävistä ja riskeistä.

Henkilöstövuokrauksen vaiheet: milloin vuokratyöntekijästä maksetaan?

Henkilöstövuokraus lähtee liikenteeseen tarpeiden kartoituksesta. Kun tarve työntekijöille on selvitetty, tarjoaa henkilöstöpalveluyritys työtehtäviin oikean osaamisen mahdollisimman nopeasti – Wippii Workillä tyypillisesti jo saman tai seuraavan päivän aikana.

Vuokratyöntekijöiden laskutuksesta sovitaan tapauskohtaisesti. Yleisin tapa on, että työntekijöistä laskutetaan kuukauden lopussa ja asiakasyritys maksaa laskun sen eräpäivään mennessä.

Laskutuksen ei tarvitse siis seurata työntekijöiden palkkasykliä, joka usein esimerkiksi TES:ssä ilmoitetaan. Vuokratyöntekijä on henkilöstöpalveluyrityksen palkkalistoilla, jolloin tämä myös maksaa tämän palkan. Työntekijöitä vuokraavalle yritykselle lähtevä lasku on tästä erillinen tapahtuma ja voidaan näin ollen sopia kaikkia osapuolia parhaiten hyödyttämällä tavalla.

Esimerkki vuokratyöntekijöiden laskutuksesta:

Wippii Work lähettää laskun kaikista tässä kuussa vuokratuista työntekijöistä seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Asiakas maksaa laskun 30 päivää myöhemmin, eli ensi kuun lopussa.

Sama kaava toistuu jokaisena kuukautena, kun Wippii Workin vuokratyöntekijöitä hyödynnetään. Jos työntekijöitä ei vuokrata, ei laskua myöskään lähetetä.


 

True Partnership: uusi henkilöstövuokrauksen malli, jossa työntekijän hyvinvointi vaikuttaa palvelun hintaan

Wippii Work on toiminut henkilövuokrauksen alalla jo vuosikymmenen ajan. Tämän aikana olemme huomanneet, että suurin vuokratyön riski niin meille vuokrafirmana kuin asiakkaallemmekin ovat sairauspoissaolot. Niistä aiheutuvat kulut on pakko sisällyttää henkilöstövuokrauspalvelun hintaan, jolloin ne nostattavat vuokratyöntekijän laskutuskerrointa.

Tämän takia olemme kehittäneet True Partnership -mallin, jossa palautamme asiakkaallemme rahaa vuokratyöntekijöiden käyttämättömistä sairauslomapäivistä.

Miten True Partnership toimii?

Sairaspoissaolot ovat aina henkilöstöpalveluyrityksen maksettavia. Tämän takia haluamme kannustaa asiakkaitamme panostamaan työntekijöiden hyvinvointiin. Jos vuokratyöntekijöillä on vähemmän sairaspoissaoloja, voimme alentaa työntekijäistä maksettavaa laskutuskerrointa.

Esimerkki True Partnership -mallista käytännössä:

Sopimuskauden alkaessa vuokratyöntekijälle määritellään markkinahinnan mukainen palkkakerroin, esimerkiksi 1,70

Kuukauden lopussa vuokratyöntekijälle lasketaan sairaslomaprosentti, joka kuvastaa kuinka paljon hän on ollut sairaslomalla työmääräänsä nähden

Jos sairaslomaprosentti on alhainen, voidaan True Partnershipin kautta työntekijän palkkakerrointa laskea esimerkiksi arvoon 1,65

Vuokratyöntekijästä laskutetaan uuden ja alemman palkkakertoimen mukaisesti

Mahdolliset säästöt vuodessa, jos esimerkiksi 50 kpl työntekijöitä, joiden palkka on 2600 € kuukaudessa = 78 000 € Laske yrityksesi säästöt laskurillamme


 

Miksi Wippii Work?

Wippii Workillä on kolme keskeistä etua henkilöstövuokrauksen kumppanina:

  1. Vuokratyöntekijöiden määrä: Wippii kuuluu Suomen suurimpiin vuokratyöntekijöiden työllistäjiin. Tämä tarkoittaa, että löydämme helposti työntekijän kaikkiin työtehtäviin, ja työntekijälle tuuraajan sairaslomien tai tapaturman sattuessa. Palvelualueemme kattaa koko Suomen.
  2. Markkinoiden kilpailukykyisimmät hinnat: True Partnership -mallin avulla voimme tarjota markkinahintaa parempaa hintaa vuokratyöntekijöistä.
  3. Kokemus ja asiakastyytyväisyys: Yli vuosikymmenen henkilöstövuokrauksen kokemuksella olemme oppineet luomaan palvelun, joka vastaa asiakkaamme kaikkiin tarpeisiin. Tänä aikana olemme myös kerryttäneet pitkän listan tyytyväisiä ja uskollisia asiakkaita.

 

Heräsikö kysymyksiä? Ota meihin yhteys täältä!

Lue myös nämä jutut

Blogit

Turvallisempi työympäristö: Menestystarinamme työturvallisuuden parantamisessa

Blogit

Työhyvinvointi kilpailuetuna ja palautumisen merkitys työssä

Blogit

Hakijakokemus rekrytoinnissa – Näin luot onnistuneen rekrytointiprosessin

Blogit

Miksi työhyvinvointi on yhä tärkeämpää? Hyvinvoinnin kehittäminen auttaa yrityksiä ja työntekijöitä kohtaamaan paremmin