Siirry sisältöön
Blogit

Miksi työhyvinvointi on yhä tärkeämpää? Hyvinvoinnin kehittäminen auttaa yrityksiä ja työntekijöitä kohtaamaan paremmin

Kirjoittaja:

Hanna Mikkonen

Tuotantojohtaja
Julkaistu 15.07.2022 Lukuaika: > 5 min

Työhyvinvoinnista puhutaan nyt paljon. Kilpailu osaavista ja motivoituneista työntekijöistä kasvaa ja moni yritys haluaa panostaa työhyvinvointiin. Käymme tässä blogitekstissä läpi mistä työhyvinvointi koostuu ja miksi siihen panostaminen yrityksissä on tällä hetkellä tärkeämpää kuin koskaan.

Työhyvinvointi työpaikalla – Mistä se koostuu?

Yksinkertaistettuna työhyvinvoinnilla tarkoitetaan kokonaisuutta, jonka muodostaa työ, mielekkyys, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Työhyvinvointia lisäävät muun muassa ammattitaitoinen johtaminen sekä työyhteisön ilmapiiri ja työntekijöiden ammattitaito. Vaikka hyvinvointia työpaikalla rakennetaan työnantajan ja työntekijöiden yhteistyössä, on työnantajan vastuulla luoda puitteet työhyvinvoinnille ja sen kehittymiselle työntekijöiden edun mukaisesti. Työntekijöiden näkökulmasta työhyvinvointi muodostuu työn tekemisestä turvallisessa ja terveellisessä ympäristössä työhön sopivilla ja toimivilla työvälineillä, riittävä osaaminen, työterveys ja vapaa-ajan suhde työaikaan. Työhyvinvointi on koko työyhteisön asia, johon jokainen voi toimintatavoillaan ja asenteellaan vaikuttaa. 

Kokosimme alle neljä syytä miksi yritysten tulisi nyt panostaa työhyvinvointiin. 


 

Lue lisää, lataa vuokratyön opas: Vältä nämä 5 piilokulua ja sudenkuoppaa vuokratyön sopimusehdoissa

 


 

Työhyvinvointi – Miksi yritysten tulisi panostaa siihen?

1. Osaajapula ja kilpailu työntekijöistä kasvaa 

Tällä hetkellä monella eri alalla on osaajapula eli osaamista kysytään enemmän, kuin sitä tarjotaan. Yrittäjägallup:in mukaan vuonna 2021 jopa 63 prosentilla työnantajayrityksistä oli vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa. Olemme huomanneet, että yritykset jotka aidosti panostavat työntekijöidensä hyvinvointiin nauttivat huomattavasta kilpailuedusta työntekijöiden rekrytoinnissa ja sitouttamisessa puhumattakaan hyvinvoivien työntekijöiden suorasta merkityksestä yrityksen kannattavuuteen. Jos yritys halua olla houkutteleva työnantaja sen on panostettava viihtyvyyteen työpaikalla ollakseen kilpailukykyinen suhteessa muihin.

2. Työhyvinvoinnilla suora vaikutus yrityksen tuloksellisuuteen ja kannattavuuteen 

Me sanoisimme, että työhyvinvointi ja taloudellinen menestys kulkevat käsi kädessä. Hyvinvoiva henkilöstö tulisi nähdä yrityksen investointina tulevaisuuteen. Työntekijät ovat jokaisen yrityksen avainhenkilöitä, jotka mahdollistavat kasvun ja asiakkaalle tarjotun arvonlupauksen. Hyvinvoinnin suoraa yhteyttä tuottavuuteen on tutkittu paljon ja monet tutkimukset viittaavat selkeään tilastolliseen yhteyteen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden välillä. Myös Aalto-yliopiston ja Tampereen yliopiston tutkimus selvitti että työhyvinvointiin satsaaminen on taloudellisesti perusteltua, sillä hyvinvoiva työntekijä on jopa 25 % tuottavampi kuin uupumusta kokeva työntekijä. 

3. Työntekijöiden jaksaminen paranee ja poissaolot laskevat 

Työhyvinvointi vaikuttaa itsestäänselvästi työssä jaksamiseen. Hyvinvoivat työntekijät jaksavat paremmin ja tarvitsevat vähemmän poissaoloja. Tiedätkö miten työntekijäsi jaksavat? Kun yrityksessä ollaan tietoisia työntekijöiden hyvinvoinnista, voidaan sitä lähteä kehittämään. Olemme huomanneet että yrityksissä joissa hyvinvointia työpaikalla on kasvatettu ja siihen on panostettu systemaattisesti, työhön sitoutuminen on kasvanut ja sairauspoissaolojen määrä laskenut. 

4. Työhyvinvointiin panostaminen parantaa työnantajabrändiä

Työhyvinvointiin panostetut eurot edistävät positiivista työantajabrändiä, joka puolestaan houkuttelee osaavia uusia työntekijöitä. Työnantajat kilpailevat osaajien huomiosta sekä kamppailevat tunnettuuden ja itseensä liitettyjen mielikuvien kanssa. Tiedätkö, mitä kohderyhmäsi (työntekijät ja asiakkaat) ajattelevat yrityksestäsi? Entä miten entisen työntekijät kuvailisivat työilmapiiriä? Kun työhyvinvointiin panostetaan ja se näkyy myös ulkoisille sidosryhmille, paranee yrityksen työnantajabrändi. Forbesin mukaan vahva yrityskulttuuri ja sen kautta rakentuva työnantajabrändi voi jopa nelinkertaistaa yrityksen liikevaihdon. 

Panostaako yrityksesi hyvinvointiin? – 6 hyvinvoivan työyhteisön merkkiä

Miten sinun työpaikallasi rakennetaan hyvinvointia? Tarkista, täyttyvätkö siellä seuraavat hyvinvoivan työyhteisön merkit:

  • Työpaikallasi mitataan säännöllisesti hyvinvointia 
  • Työpaikalla on avoin ilmapiiri – Saat sekä antaa vapaasti palautetta ja kuulet sitä myös omasta työpanoksestasi
  • Työkaverit kannustavat ja tukevat työnteossa 
  • Ketään ei jätetä yksin haasteiden kanssa
  • Työaikoja kunnioitetaan ja niistä pidetään kiinni
  • Yrityksessä osataan toimia myös muutostilanteissa

Toivottavasti tämä blogiteksti auttoi sinua hahmottamaan työhyvinvoinnin tärkeyden niin yrityksen kannattavuuden kuin työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta. Kurkkaa täältä kuinka paransimme x yrityksen työhyvinvointia kyselylomakkeiden avulla. 

Etsitkö hyvinvoivia työntekijöitä? Lue lisää!

Entä työpaikkaa, jossa viihdyt? Siinä tapauksessa katso avoimet työpaikkamme.

 

Lue myös nämä jutut

Blogit

Turvallisempi työympäristö: Menestystarinamme työturvallisuuden parantamisessa

Blogit

Vuokratyöntekijän ja henkilöstövuokrauksen hinta (2024)

Blogit

Työhyvinvointi kilpailuetuna ja palautumisen merkitys työssä

Blogit

Hakijakokemus rekrytoinnissa – Näin luot onnistuneen rekrytointiprosessin